Studiedag Muziek PO

De aandacht voor het vak muziek binnen het primair onderwijs is de laatste tijd enorm toegenomen. Mede dankzij  programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit en Méér Muziek In De Klas is het enthousiasme gegroeid. Voor basisscholen met de wens om meer met muziek aan de slag te gaan ontwikkelden wij een divers programma. Deze studiedag muziek is bedoeld als inventarisatie van de stand van zaken op school en als aftrap van een toekomst met meer muziek in de klas. Na deze dag bieden wij een traject deskundigheidsbevordering op maat. Daarnaast is er een LIMAI leerlijn muziek beschikbaar; een lesprogramma gestoeld op de doelen uit de leerlijn muziek van SLO.

De onderdelen van de studiedag zijn:

Plenair programma:
Actieve warming-up
Uiteraard starten we muzikaal!

Uitleg SLO leerlijn muziek
Aan de hand van een Prezi-presentatie behandelen we kort de SLO leerlijn muziek. Hierin staat de ontwikkeling die de leerlingen van groep 1 t/m 8 idealiter doorloopt.

Methodes uitgelicht
Er is een ruim aanbod muziekmethodes op de markt. We introduceren de belangrijkste methodes en behandelen de voor- en nadelen per methode.

Actieve workshops:
Luisteren en bewegen
Op elke leeftijd kun je naar muziek luisteren en bewegen op muziek. We bespreken verschillende werkvormen per leeftijdscategorie en behandelen zinvolle luistervragen en -activiteiten.

Zingen
Houding, juiste ademhaling, tacteren, liedjes aanleren, repertoire-keuze,… We kunnen makkelijk een hele studiedag ontwikkelen rondom zingen met kinderen. We proberen alle verschillende facetten kort te behandelen en geven tips om zelf mee aan de slag te gaan.

Spelen en noteren
Zelf muziek maken is de basis van het muziekonderwijs. We bespreken verschillende instrumenten, activiteiten (zoals experimenteren en componeren) en manieren van noteren (grafisch en traditioneel). Daarnaast gaan we actief aan de slag met o.a. boomwhackers.

Vakoverstijgend aan de slag met muziek
Muziek kent veel raakvlakken met andere vakken op de basisschool. Zo zijn taal en muziek (zingen) onlosmakelijk met elkaar verbonden. We bespreken deze en minder voor de hand liggende koppelingen die te maken zijn.

Plenaire afsluiting
Aan het einde van de dag sluiten we actief af en inventariseren we de wensen voor de toekomst.

Deze studiedag wordt geleid door Maite Roest en Lize Reitsma, beiden hebben ruim tien jaar ervaring als muziekdocent in het basisonderwijs. Lize Reitsma is tevens hoofdvakdocent muziek aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle.

Andere Trainingen

Deskundigheidsbevordering

leerkrachten po

LIMAI actie foto leerkrachten

Breng met simpele tools muziek terug in de klas. Deskundigheidsbevordering muziek voor het basisonderwijs door heel Nederland.