Deskundigheidsbevordering

In deskundigheidstrajecten stelt LIMAI een aantal doelen:

  • het inzichtelijk maken van de muzikale competenties van de leerkrachten
  • het oefenen en verbeteren van muzikale vaardigheden binnen de vijf domeinen: zingen, spelen, luisteren, noteren en bewegen
  • drempels en angsten wegnemen door handvatten te geven om op eenvoudige wijze met muziek aan de slag te gaan
  • uitdagende werkvormen aanbieden (coöperatief en procesgericht)
  • manieren toelichten hoe muziek geïntegreerd kan worden in het overige onderwijs, zowel in grote projecten als in korte muzikale activiteiten die door de dag heen uitgevoerd kunnen worden

Op een organische manier krijgen vakken als taal, wereldoriëntatie maar ook beeldende kunst en theater en film een plek in het muziekonderwijs. Raakvlakken worden niet kunstmatig opgezocht maar hebben een logische plek in het muziekonderwijs van LIMAI. De wereld van een kind is niet in hokjes te duwen, het onderwijs dus ook niet.

De training is geschikt voor leerkrachten van alle groepen.

Andere Trainingen

Studiedag Muziek PO

leerkrachten po

Studiedag muziek voor het primair onderwijs. Ontdek met het hele team alles over het vak muziek. Theorie en praktijk. Compleet en deskundig.