Trainingen

Meer muziek in de klas.

Workshops rondom de vijf domeinen: zingen, muziek maken, bewegen, luisteren naar muziek en noteren.

Uitleg over de leerlijn muziek van SLO.

Hulp bij het kiezen van een muziekmethode.

Advies bij het schrijven van een subsidieaanvraag voor bijvoorbeeld Professionalisering Cultuureducatie of de Impuls Muziekonderwijs.

Op maat, gericht op de visie van de school.

Ervaring met coöperatief leren, procesgericht werken en vakoverstijgend werken.

Training Muzikale Vaardigheden

De aandacht voor het vak muziek binnen het primair onderwijs is de laatste tijd enorm toegenomen. Mede dankzij programma’s als Cultuureducatie met Kwaliteit en Méér Muziek In De Klas is het enthousiasme gegroeid. Voor basisscholen met de wens om meer met muziek aan de slag te gaan ontwikkelden wij een divers programma.