PLAY#GROUND

Het schoolpleinconcert
Een dag lang staat de hele school op zijn grondvesten te swingen. Elke klas zingt liedjes en maakt muziek die speciaal voor dit project is gecomponeerd. We werken toe naar een groot spektakel waar iedereen naar mag komen kijken. We beginnen in elke groep apart, maar uiteindelijk treden we met de hele school op: we maken één groot concert! Hoe dat eruit ziet? Bekijk hier de video op YouTube.

Inhoud
Alle leerlingen leren het themalied. Elke groep leert een eigen lied.
Alle groepen leveren een eigen ritmische of melodische bijdrage aan het schoolconcert op (onder andere) boomwhackers en emmers.
Kinderen die al een instrument bespelen komen in de Orkestgroep. Daarnaast doen ze mee aan het reguliere programma. De Orkestgroep zal tijdens het schoolconcert ook eigen stukken laten horen.

Het thema is ‘continenten’
Afrika, Europa, Azië en Amerika komen aan bod. Elke combinatiegroep werkt met één van de continenten.

Planning
Voordat we op school komen sturen we de liedjes op. Via YouTube kunnen de liedjes in de klas geoefend worden. Op de dag van de presentatie krijgen alle groepen een muziekworkshop. Daarna is er een gezamenlijke generale repetitie. De uitvoering is een schoolconcert van ongeveer 20 minuten.

In samenwerking met de school
LIMAI maakt een planning voor de dag, aan de hand van het aantal groepen.
Samen met de school wordt de locatie van het concert bepaald. Van de leerkrachten wordt verwacht aanwezig te zijn bij de lessen en de repetities.

Goed om te weten!

  • De instrumenten (behalve de instrumenten voor de Orkestgroep) worden meegenomen door LIMAI.
  • De geluidsapparatuur die nodig is tijdens het concert wordt geregeld door LIMAI.

Referenties
Benieuwd binnen welke instellingen en op welke scholen LIMAI vanaf 2005 actief is geweest? Klik hier.

Didactische verantwoording
Voor elk muziekproject en elke muziekworkshop is een didactische verantwoording beschikbaar. Hierin staat aan welke kerndoelen gewerkt wordt en welke competenties uit de leerlijn muziek van SLO aangesproken worden bij de leerlingen. Stuur een mail als u interesse heeft in de didactische verantwoording.

Andere Projecten

Aanbod PO

basisschool

Op zoek naar een muziekproject voor de basisschool? Kijk dan eens hier. Van schoolpleinconcert tot feestelijke themaweek. Voor alle groepen.

Aanbod voor peuters

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, vve

Een muziekproject voor peuters stimuleert de cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Door de verschillende herkenbare liedjes en versjes leren ze spelenderwijs nieuwe woorden.

Aanbod VO

voortgezet onderwijs

De muziekprojecten voor het voortgezet onderwijs zijn eigentijds, fris en vernieuwend. De creativiteit van de leerlingen wordt uitgedaagd en hun muzikale vaardigheden worden ontwikkeld.

Aanbod BSO/Brede school

brede school, BSO

Vind hier een muziekproject voor de Brede School of BSO. Zingen, muziektheater, AMV? Kinderen maken met veel plezier muziek met een project van LIMAI.