Aanbod PO

Sleutelervaringen
In de “Handreiking muziekonderwijs 2020” van het Ministerie van OCW is het volgende lezen:
Het lijkt er op dat alle stukken van de puzzel aanwezig zijn om muziekonderwijs voor ieder kind binnen bereik te brengen. In andere woorden: de sneeuwbal ligt boven aan de berg, en heeft alleen een zetje nodig. [] Doel is om ieder kind – liefst via een onvergetelijke ‘sleutelervaring’ – enthousiast te maken voor zingen, muziek maken en muziek beluisteren.

Die ‘sleutelervaringen’ voor kinderen, die maakt LIMAI. PLAY#GROUND, het schoolpleinconcert is een project waarbij de hele school een week lang in het teken staat van muziek. Daarnaast maken wij projecten op maat: denk hierbij bijvoorbeeld aan themaweken, afscheid van een collega of een muziekproject rond kerst.

Onderdelen: zingen, spelen en bewegen
Er wordt gezongen, op instrumenten gespeeld en (vooral met de jongste groepen) bewogen op muziek. Een muziekproject van LIMAI is altijd actief. Kinderen gaan zelf aan de slag en werken toe naar een mooi klinkend eindresultaat waar ze trots op kunnen zijn.

Presentatie
Aan het einde van een muziekproject is er (meestal) een presentatie voor ouders en familie.

Materiaal
Het benodigde materiaal (instrumenten, geluidsinstallatie, etc) wordt door LIMAI meegebracht.

Vakleerkracht
Op zoek naar een enthousiaste en gekwalificeerde vakleerkracht muziek binnen het primair onderwijs? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Referenties
Benieuwd binnen welke instellingen en op welke scholen LIMAI vanaf 2005 actief is geweest? Klik hier.

Didactische verantwoording
Voor elk muziekproject en elke muziekworkshop is een didactische verantwoording beschikbaar. Hierin staat aan welke kerndoelen gewerkt wordt en welke competenties uit de leerlijn muziek van SLO aangesproken worden bij de leerlingen. Stuur een mail als u interesse heeft in de didactische verantwoording.

Andere Projecten

Aanbod voor peuters

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, vve

Een muziekproject voor peuters stimuleert de cognitieve en motorische ontwikkeling van de kinderen. Door de verschillende herkenbare liedjes en versjes leren ze spelenderwijs nieuwe woorden.

Aanbod VO

voortgezet onderwijs

De muziekprojecten voor het voortgezet onderwijs zijn eigentijds, fris en vernieuwend. De creativiteit van de leerlingen wordt uitgedaagd en hun muzikale vaardigheden worden ontwikkeld.

PLAY#GROUND

hele school

Een week lang staat de hele school op zijn grondvesten te swingen. Elke klas zingt en maakt muziek die speciaal voor dit project is gecomponeerd. We werken toe naar een groot spektakel waar iedereen naar mag komen kijken. We beginnen in elke groep apart, maar uiteindelijk treden we met de hele school op: we maken één groot concert!

Aanbod BSO/Brede school

brede school, BSO

Vind hier een muziekproject voor de Brede School of BSO. Zingen, muziektheater, AMV? Kinderen maken met veel plezier muziek met een project van LIMAI.